Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Projekt nowych ułatwień dla polskich przedsiębiorców

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny i Prawo dewizowe przewidziano, że w Polsce firmy będą mogły rozliczać się w walucie obcej. Nowe prawo zniesie tzw. zasadę walutowości, zakładającą dokonywanie transakcji rozliczeniowych jedynie w złotówkach.

Takie rozwiązania będą służyć przedsiębiorcom, a głównie eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest bardziej korzystne niż rozliczanie się w złotych. Nowe przepisy zminimalizują ryzyko kursowe w rozliczeniach zobowiązań oraz wpłyną korzystnie na zwiększenie konkurencyjności naszych eksporterów na rynkach Unii Europejskiej.

Zapisz się na nasz Newsletter