Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

We Francji dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego

We Francji zanotowano dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego, ale równocześnie wzrasta bezrobocie. Francuzi jednak z pesymizmem myślą o przyszłości. Urząd statystyczny INSEE potwierdził, że w drugim kwartale wzrost gospodarczy był dodatni i wyniósł 0,3 procent.

We Francji zanotowano dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego, ale równocześnie wzrasta bezrobocie. Francuzi jednak z pesymizmem myślą o przyszłości. Urząd statystyczny INSEE potwierdził, że w drugim kwartale wzrost gospodarczy był dodatni i wyniósł 0,3 procent.

Był to pierwszy kwartał z dodatnim wskaźnikiem wzrostu po czterech kwartałach „kurczenia się” gospodarki. Minister gospodarki Christine Lagarde, odnosząc się do sytuacji w kraju, powiedział, że „recesja skończyła się, ale kryzys trwa”. Ta skontrastowana sytuacja wiąże się z innym istotnym wskaźnikiem gospodarczym, którym jest bezrobocie. W sierpniu przybyło we Francji ponad 18 tysięcy bezrobotnych. Christine Lagarde podkreśliła jednak, że wzrost bezrobocia jest teraz wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Prawdopodobnie bezrobocie jest jedną z przyczyn wciąż jeszcze znacznego pesymizmu Francuzów odnośnie ich sytuacji materialnej. Wzrosła liczba osób uważających, że wiedzie im się teraz gorzej niż przed rokiem.

Zródło: inwestycje.pl

Zapisz się na nasz Newsletter