Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Order Zasłużenia dla Polski za swoją działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki dla Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE

Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, dnia 10-tego grudnia 2009, nasz Prezes, Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE otrzymała, z rąk Ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencji Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO, Order Zasłużenia dla Polski

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt ogłosić, iż przy okazji uroczystości Promocji Regionu Podkarpackiego (Karpaty Dolne) w Paryżu, dnia 10-tego grudnia 2009, nasz Prezes, Pani Hani STYPULKOWSKA-GOUTIERRE otrzymała, z rąk Ambasadora Polski we Francji Jego Ekscelencji Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO, Order Zasłużenia dla Polski, za swoją działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w ramach Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.

Ekipa Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji składa Pani Prezes swoje najszczersze gratulacje.

 

 

Urszula MAJORKIEWICZ
Sekretarz Generalny PIHPF

Zapisz się na nasz Newsletter