Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Focus on Łódź

Łódź, to jedna z nielicznych polskich aglomeracji, która w ma wpisaną branżę BPO w strategię rozwoju miasta. Centralne położenie w Polsce, własne lotnisko, bliskość dwóch autostrad i niedaleka odległość od Warszawy powoduje, że miasto Łódź jest często wybierane przez inwestorów chcących ulokować centra BPO i SSC w tej lokalizacji. Łódź to także miasto dbające o rozwój umiejętności językowych wśród swoich mieszkańców. Od wielu lat z powodzeniem jest tu realizowany projekt pod nazwą “Młodzi w Łodzi Językowzięci”, którego celem jest dofinansowanie i rozwój znajomości języków wśród młodych pracowników. Z programu tego głównie korzystają pracownicy sektora outsourcingu.

Od roku 2007 trwa dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi. Łódź to siedziba takich organizacji jak Infosys, SouthWestern, HP, Fujitsu, Telmon, Tate&Lyle i wielu innych. Miasto ma prężnie działający Klaster ICT, który zrzesza zarówno dostawców usług ITO, ICT jak również uczelnie wyższe.

Łódź jest gospodarzem wielu wydarzeń dotyczących tematyki outsourcingu. W roku 2013 odbyły się tu m.in. IV konferencja ABSL oraz VI Europejskie Forum Gospodarcze, w którym BPO stanowiło wiodącą tematykę tej konferencji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna należy do jednej z najlepiej funkcjonujących stref ekonomicznych w Polsce, która współpracuje i wspiera w rozwoju sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

Zapraszamy do lektury raportu!

Zapisz się na nasz Newsletter