Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Sprawozdanie: Promocja polskiego sektora stoczniowego

W czwartek 16 kwietnia 2015, Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji we współpracy z Francuskim Zrzeszeniem Przemysłu Stoczniowego i Morskiego (fr. GICAN) zorganizowała konferencję poświęconą polskiemu sektorowi stoczniowemu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności trzech firm: CRIST, ALU INTERNATIONAL oraz MARINE PROJECTS.

Polski przemysł stoczniowy od zawsze cieszył się silną pozycją na rynku europejskim, jak i odgrywał ważną rolę na lokalnym rynku pracy. Stocznie polskie, początkowo specjalizujące się w budownictwie okrętowym, wyszły naprzeciw światowym standardom tworząc statki najnowszej technologii. Obecnie oferują one usługi na zamówienie, dostosowane do potrzeb coraz bardziej wymagającego rynku.

W konferencji wzięło udział ponad 40 francuskich przedsiębiorstw zainteresowanych polskim know-how w zakresie budowy statków, kadłubów, nadbudówek, a także urządzeń hydrotechnicznych i platform offshore. Konferencja zakończyła się sesją spotkań indywidualnych.

Zapisz się na nasz Newsletter