Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia SMIC

We Francji od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje podwyższona stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

Nowa stawka wynosi odpowiednio 9,67 euro za godzinę lub 1.466,62 euro brutto na miesiąc, przy 35-godzinnym tygodniu pracy.

W 2015 roku wynosiła ona 9,61 euro za godzinę pracy i 1.457,52 euro na miesiąc. Kwota ta wzrosła więc jedynie o 0,6%, czyli 9 euro w skali miesiąca.

Przypominamy, iż wynagrodzenie podstawowe pracownika oddelegowanego do pracy we Francji nie może być niższe niż SMIC.

Źródło: www.service-public.fr

Zapisz się na nasz Newsletter