Wyrazy solidarności z Ukrainą, pomoc zarówno potrzebującym na miejscu, jak i uchodźcom, przekazywane są z całej Europy i świata. Całym sercem solidaryzujemy się z Ukraińcami. Polska przyjęła już ponad półtora miliona uchodźców, kolejni każdego dnia szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Solidarni
z Ukrainą

Wyrazy solidarności  i pomoc przekazywane są z całej Europy i świata. Solidaryzujemy się z nimi całym sercem.  Polska przyjęła już prawie milion uchodźców, kolejni szukają w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Projekt ustawy o pomocy Ukraińcom w związku z trwającym konfliktem zbrojnym

9 marca br. Sejm przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy gwarantują uchodźcom dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji oraz możliwość zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ustawa zapewnia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego, prawo do legalnego pobytu na okres do 18 miesięcy, a dalej możliwość ubiegania się o prawo do pobytu czasowego do 3 lat. Ukraińcy będą mieli prawo do uzyskania numeru PESEL, co zapewni im możliwość korzystania z usług publicznych, w tym online, oraz dostęp do rynku pracy. Pracodawca będzie zobowiązany do powiadomienia o zatrudnieniu w ciągu 7 dni, za pośrednictwem praca.gov.pl. Ustawa przewiduje dla uchodźców bezpłatny dostęp do służby zdrowia oraz do oświaty oraz stwarza możliwość ubiegania się przez obywateli Ukrainy o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł oraz pełen zakres pieniężnych i niepieniężnych świadczeń socjalnych, w tym rodzinnych dla osób przebywających w Polsce z dziećmi. 

Jednostki administracji terytorialnej będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na poziomie 80% z uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy. Osoby fizyczne i organizacje przyjmujące uchodźców z Ukrainy będą mogły przez 60 dni korzystać ze świadczenia w wysokości ok. 1200 zł (40 zł dziennie). W wyjątkowych przypadkach okres uzyskiwania świadczenia będzie można wydłużyć.

Zapisz się na nasz Newsletter